Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Ενημέρωση μελών απο την ΠΟΣΠΥΔ


Πέρασε σήμερα το σχέδιο του Π.Δ. από το Σ.Τ.Ε. και έως την Τετάρτη ευελπιστούμε θα έχει καθαρογραφεί και παραδοθεί στο Α.Π.Σ.
Θα ενημερωθείτε για περεταίρω εξελίξεις .