Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Ενημέρωση μελών απο την ΠΟΣΠΥΔ

Το προεδρείο της ΠΟΠΥΣΥΠ σήμερα έλαβε την διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο του ΣΤΕ και τον εισηγητή του ΠΔ ότι αύριο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος θα φύγει από αυτούς για να πάρει και της υπόλοιπες σχετικές υπογραφές