Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Επιστολή προς Ηγεσία σχετικά με τις προτάσεις της ΠΟΣΠΥΔ


Μέγαρα, 21/01/2013
ΠΡΟΣ:
1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Σωτήρη Γεωργακόπουλο
2) Επιτροπή Επεξεργασίας Ν. 3938/2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια
2) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 375/13-12-2012 εγγράφου μας, με το οποίο σας παραθέσαμε τις αρχικές μας προτάσεις επί του Ν. 3938/2011 και εν όψει της αυριανής σύσκεψης του Επιτελικού Σχεδιασμού, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
- Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου από 19-01-2013 Συνεδρίου μας οποιαδήποτε τροποποίηση του Ν. 3938/2011 που θα αντιτίθεται στα εργασιακά μας συμφέροντα θα μας βρει ενάντιους. Μόνο βελτιωτικές τροποποιήσεις θα γίνουν από την πλευρά μας αποδεκτές.
- Θα πρέπει να διασαφηνιστεί το καθεστώς της ανανέωσης της πενταετούς σύμβασης των πυροσβεστών εκείνων που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για ένταξη τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Είναι ασαφής η διάταξη για το αν θα γίνει ανανέωση της σύμβασης και πόσες φορές θα λάβει χώρα η ανανέωση αυτή.
- Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας το Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα», όπου σημειωτέον εμείς δεν ενταχθήκαμε παρ’ ότι εργαζόμασταν τότε στη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον οποίο το απορροφώμενο από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα προσωπικό διέπεται από τις ίδιες διατάξεις με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό αναφορικά με το καθηκοντολόγιο και το μισθολογικό του καθεστώς και από παρεμφερείς διατάξεις ως προς το συνταξιοδοτικό του καθεστώς (πολιτικό προσωπικό). Πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι είμαστε εν ενεργεία πυροσβέστες και όχι ιδιώτες νεοπροσλαμβανόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα.
- Τέλος, σημειώνουμε ότι η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί στο Υπουργείο το 2010, αντικείμενο της οποίας ήταν η εργασιακή μας τακτοποίηση, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με βάση τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις τουλάχιστον οι κατέχοντες το 49ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να μονιμοποιηθούν στο ΠΣ. Στο ίδιο συμπέρασμα εξάλλου είχε καταλήξει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με σχετικό του έγγραφο.
Ευελπιστούμε σε περαιτέρω ενέργειές σας αναμένοντας να σας εξειδικεύσουμε τις ανωτέρω προτάσεις μας, μόλις προσδιορίσετε ειδικότερα τα πλαίσια του αντικειμένου επεξεργασίας σας.