Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Σημαντική εξέλιξη για τη δικαστική δικαίωση συμβασιούχων συναδέλφων


Ενημέρωση από το γραφείο των Νομικών Συμβούλων της ΠΟΠΥΣΥΠ:
Σε συνέχεια της θετικής υπ’ αρ. 28/2013 απόφασης του Εφετείου Λαμίας, που είναι η πρώτη απόφαση πανελλαδικώς σε επίπεδο Εφετείου, δημοσιεύτηκε χθες η υπ’ αρ. 1023/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία εννέα (9) συνάδελφοι σας, οι οποίοι έμειναν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης 3938/2011, επιστρέφουν για εργασία μετά το Πάσχα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα, η υπ’ αρ. 1023/2013 απόφαση έκανε δεκτή αγωγή που είχαμε καταθέσει για λογαριασμό εννέα συναδέλφων σας, με την οποία ζητούσαν να αναγνωριστεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΠΣ και ότι η πραγματική σχέση που τους συνδέει με το Σώμα είναι αυτή της σύμβασης αορίστου χρόνου. Κήρυξε μάλιστα τη διάταξη περί επιστροφής στην εργασία ως προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι αναλαμβάνουν καθήκοντα μετά το Πάσχα.
Η ως άνω απόφαση δέχτηκε ότι οι συνάδελφοι σας «από την πρώτη στιγμή της πρόσληψής τους παρείχαν τις υπηρεσίες τους, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες με το μόνιμο προσωπικό της, με αποτέλεσμα οι επίδικες συμβάσεις να έχουν από την αρχή όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, γιατί ουδεμία εποχικότητα ή έκτακτη ανάγκη υπήρχε στη φύση και το περιεχόμενο της παρεχόμενης εργασίας τους, ενόψει του ότι προσέφεραν σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους εθελοντικά την υπηρεσία τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, γεγονός που καταδεικνύει τις διαρκείς ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας και την αδυναμία των μονίμων υπαλλήλων της να τις καλύψουν. Οι υπηρεσίες τους κρίνονταν απαραίτητες όχι μόνο σε κάθε θερινή περίοδο, οπότε ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι γνωστός και αναμενόμενος και όχι απρόβλεπτος, αλλά και σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους για την αντιμετώπιση των αστικών πυρκαγιών αλλά και ποικίλων αναγκών διάσωσης. Ανεξάρτητα, επομένως, εάν προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκώς ανανεούμενες, κάλυψαν πάγιες, μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος».
Η απόφαση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο δρόμος της δικαστικής δικαίωσης είναι ανοιχτός για όσους εκ των συναδέλφων σας έχουν μείνει εκτός της νομοθετικής ρύθμισης και έχουν προσφύγει δικαστικώς.
Καλή Ανάσταση και είμαστε στη διάθεσης σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ