Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Επιστολή προς τον Αρχηγό ΠΣ απο την ΠΟΣΠΥΔ


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Στην πρόσφατη συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ μαζί σας θίχτηκε εκτενώς το θέμα των αδειών των Π.Π.Υ. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Άρθρο 109, παράγρ. 4 «όταν οι κανονικές ή οι βραχείες άδειες χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μια φορά για κάθε μια από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες χορηγούνται η μια συνέχεια της άλλης, οι ημέρες πορείες υπολογίζονται χωριστά για κάθε μια».
Στο Άρθρο 101, παράγρ. 1, «το πυροσβεστικό προσωπικό που δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια 7 ημερών με πλήρεις αποδοχές κάθε ημερολογιακό έτος» + 4 ημέρες οδοιπορικά.
Στο Άρθρο 99, παράγρ. 1, «ο πυροσβεστικός υπάλληλος δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος 30 ημέρες κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές» + 4 ημέρες οδοιπορικά.
Βάσει των Άρθρων 101 και 99 οι συνάδελφοι δικαιούνται 30 ημέρες κανονική άδεια και 7 βραχεία + 8 ημέρες οδοιπορικά, σύνολο 45 ημέρες.
Στο Νόμο 3938/11, Άρθρο 9, «για τον χρόνο εργασίας και τις άδειες των Π.Π.Υ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους πυροσβέστες».
Τα παραπάνω σας τα υπενθυμίζουμε καθότι πληροφορούμαστε ότι οι Διοικητές ανά την επικράτεια δεν χορηγούν αυτές τις ημέρες όπως και ότι χρεώνουν στους Π.Π.Υ.:
Α) Τα ρεπό στις αργίες.
Β) Βάζουν τους Π.Π.Υ. και δουλεύουν παράνομα τις Κυριακές καταστρατηγώντας αντίστοιχη διαταγή.
Γ) Οι Διοικητές μεταθέτουν τις αργίες παράνομα ενώ πρέπει οι Π.Π.Υ. να τις πληρώνονται όπως ισχύει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε εργάζονται, είτε όχι.
Δ) Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να εργάζονται επιπλέον μηνιαίες ώρες καταστρατηγώντας αντίστοιχη διαταγή για τις 37,5 ώρες.
Ε) Να χρεώνονται ρεπό και άδειες τις Κυριακές.
Ζ) Να ορίζονται επιπλέον καθήκοντα απ’ όσα προβλέπονται.
Γνωρίζετε ότι οι Π.Π.Υ.:

  1. Δεν αμείβονται μηνιαίως όπως το μόνιμο προσωπικό.
  2. Δεν εργάζονται νυχτερινά και αργίες.
  3. Συνεπώς δεν εργάζονται μηνιαίως όπως και το μόνιμο προσωπικό λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι πιστώσεις για αργίες.
Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα παραπάνω. Προσέξτε τις αργίες 25ης Μαρτίου και Καθαρής Δευτέρας.
Αποτέλεσμα των παραπάνω, αξιότιμε κ. Αρχηγέ, είναι να υπάρχουν τριβές και δικαιολογημένες διαφωνίες των Π.Π.Υ. με τους Διοικητές.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, δεδομένου ότι όπως φαίνεται θα πάμε στην αντιπυρική με το υπάρχον πλαίσιο, 8ωρα, 16ωρα και νυχτερινά και αργίες εφόσον εγκριθούν πιστώσεις.
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω ώστε οι Π.Π.Υ. να εργάζονται 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και να προσμετρώνται οι άδειες όπως προβλέπεται στον ΚΕΥΠΣ. Καλή διάθεση χρειάζεται αξιότιμε κ. Αρχηγέ να λυθούν αρκετά προβλήματα.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, αν συνεχιστούν τα παραπάνω επιφυλασσόμαστε για κάθε άμεση νόμιμη ενέργειά μας και περαιτέρω συνδικαλιστικές δράσεις και κινητοποιήσεις.