Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Ενημέωση απο το Σωματείο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ &  ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  &  ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ                                                     
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ                                                  ΠΡΟΣ               
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                        
ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03)                                          1. ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                                                                                     
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12)                                        2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ                             
ΕΔΡΑ:  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ                          3. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π                                                                                     
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                             ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  4η ΕΜΑΚ                               ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ                                                                                                                                   
Τ.Κ    69100                                                                                         ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      
E mailipapanast@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302                                                                                                                                                                                                   

ΑΡ.  ΠΡΩΤ : 79                                                                                           ΚΟΜΟΤΗΝΗ   15/03/2013
ΘΕΜΑ  :  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
Στη σειρά των συναντήσεων που πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα, συμπεριλαμβανόταν και η επίσκεψή μας στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτό είχε ρυθμιστεί από τον βουλευτή Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ, κύριο Δημήτριο Σαλτούρο, ο οποίος μας συνόδευσε και παρευρισκόταν στη συνάντησή μας με τον Αρχηγό του Π.Σ κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο .
Έχοντας υπόψη τα θέματα που έχουν προκύψει στο νέο θεσμό του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης και χωρίς να εξαιρούνται οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες, εύλογα γεννούνται ερωτήματα τα οποία θέσαμε στον Αρχηγό του Π.Σ και δόθηκαν οι εξής απαντήσεις που σας παραθέτουμε :
-1- Όταν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο πώς δύναται να καλύπτουμε μόνο πρωινές κι απογευματινές βάρδιες και μετά να απογυμνώνονται οι Υπηρεσίες με το ελάχιστο προσωπικό που παραμένει?                        Πώς είναι δυνατόν το ίδιο ακριβώς να συμβαίνει τις Κυριακές και τις αργίες?
                                                                                                                                                         Απάντηση : Είναι θέμα πιστώσεων, και το επικρατέστερο είναι να εγκριθούν οι πιστώσεις που δίνονται κάθε καλοκαίρι με πλαφόν σε (νυχτερινά – Κυριακές αργίες – υπερωρίες – εκτός έδρας).
-2- Αν ο Νόμος 3938/2011 με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασιακή μας αποκατάσταση, στο Άρθρο 15 παράγραφο 10, προβλέπει ότι η εκπαίδευση μας είναι ανάλογη εκείνης των μονίμων Πυροσβεστών ώστε να ασκούμε καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας.                                                                             Πώς δύναται στα υπόλοιπα καθήκοντα που αφορούν τα αστικά συμβάντα να είμαστε επικουρικοί ?                                                                                                                           Γιατί δεν επιδιώκεται και την ορθή αξιοποίηση μας ώστε να επιτυγχάνεται, η καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών?
                                                                                                                                                 Απάντηση : Είμαι σύμφωνος στο να δοθούν πλήρη καθήκοντα στους Π.Π.Υ. και ανάλογη είναι η πρόθεση και από το Υπουργείο μας.

-3- Τί εννοείται ακριβώς στο άρθρο 45 της Δημόσιας Διαβούλευσης, 6 μήνες στο Πυροσβεστικό Σώμα και 6 μήνες στην Πολιτική προστασία για τους Π.Π.Υ που έχουν καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας?                      Ενώ η πρόσληψη μας έγινε στο Πυροσβεστικό Σώμα, πως μπορεί να γίνει η διάθεση σε άλλο φορέα όπως η Πολιτική Προστασία που έχει καθαρά συντονιστικό ρόλο και δεν διαθέτει προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για τα συγκεκριμένα καθήκοντα..!
                                                                                                                                                       Απάντηση : Δεν περισσεύει κανένας υπάλληλος από τις υπηρεσίες, και δεν είναι δυνατό ούτε υπάρχει πρόθεση να γίνει διάθεση προσωπικού.
-4- Θα διατηρηθούν τα Πεζοπόρα Αερομεταφερόμενα Τμήματα ?                                           Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο με τη λήξη της αντιπυρικής στις υπηρεσίες όπου εδρεύουν, να υπάρχει υπερπλήρες προσωπικό και σε άλλες να υπάρχουν κενά , θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους θέλουν να αποσπασθούν σε άλλες υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει ποιο ορθή κατανομή προσωπικού και ενίσχυση υπηρεσιών για τους μήνες εκτός αντιπυρικής ?                                                                                                              Υφίστανται αμοιβαίες μεταθέσεις με τους ιδιώτες που προσλήφθηκαν στον ίδιο διαγωνισμό των 4000 ?
                                                                                                                                                   Απάντηση : Τα Πεζοπόρα Αερομεταφερόμενα Τμήματα θα διατηρηθούν όπως έχει.                                                                                                                                                       Είναι στις προθέσεις μας να διευθετηθεί το θέμα με αποσπάσεις μετά τη λήξη της αντιπυρικής για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, αλλά και την αξιοποίηση του προσωπικού                                                                                                                 Είναι στις προθέσεις μας να εξυπηρετηθούν όσοι έχουν ανάγκη, άλλωστε έχουν γίνει και μεταθέσεις, θα το δούμε και αυτό το ενδεχόμενο.
-5- Οι ώρες που μας δίνονται σε εβδομαδιαία βάση είναι 37,5. Πιστεύετε ότι είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών?
                                                                                                                                                             Απάντηση : Είναι θέμα πιστώσεων. Γίνεται το καλύτερο δυνατό με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις, οι οποίες αν και μειωμένες, βασικό στόχο έχει την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών .
Όλα γίνονται με βάση τα διαθέσιμα και την ορθολογική χρήση τους.
-6- Οι άδειες στους Π.Π.Υ θα δίνονται με βάση τον ΚΕΥΠΣ ?
                                                                                                                                                      Απάντηση : Οι άδειες δίνονται βάσει ΚΕΥΠΣ και θα είναι 45 ημέρες το χρόνο.
-7- Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ο αριθμός των κενούμενων θέσεων ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του 50% για την απορρόφηση των επιτυχόντων επιλαχόντων Πυροσβεστών, όπως αυτή προβλέπεται από τον 3938/2011.                                                                                                                           Πότε θα είναι σε θέση το Αρχηγείο να μας ενημερώσει γι' αυτό το θέμα?
                                                                                                                                                  Απάντηση : Είναι επίσης θέμα πιστώσεων και εγκρίσεων από τα αρμόδια Υπουργεία εμείς μπορεί να θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρχουν και οι ανάλογες πιστώσεις, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
-8- Ποιός ο αριθμός των Συμβασιούχων Πυροσβεστών που θα απορροφηθούν για τη φετινή αντιπυρική περίοδο?                                                                                                                         Τί πρότεινε το Αρχηγείο και για πόσο χρονικό διάστημα απασχόλησης?
                                                                                                                                                      Απάντηση : Και η πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών εξαρτάται από τις διαθέσιμες πιστώσεις, όλα από εκεί κρίνονται, όσο για το χρονικό διάστημα το επικρατέστερο είναι οι 5 μήνες εργασίας, άλλωστε είναι η εποχικότητα των αναγκών που επιβάλει την ενίσχυση του Π.Σ με επιπλέον προσωπικό για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που δημιουργούνται την καλοκαιρινή περίοδο .
Έχει σταλεί από πλευράς μας το αίτημα για την πρόσληψη του προσωπικού προς τα αρμόδια Υπουργεία, και περιμένουμε την έγκριση .

-9- Η διακοπή του επιδόματος του επικίνδυνου και ανθυγιεινού καθώς δεν εντασσόμαστε στο ειδικό μισθολόγιο αλλά στο ενιαίο.                                                                          Τί θέση προτίθεται να πάρει η φυσική ηγεσία μας για αυτό το θέμα?
                                                                                                                                                  Απάντηση : Από πλευράς μας θέσαμε το θέμα στα αρμόδια Υπουργεία και χρειάζεται μια σειρά ενεργειών που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί.                   Ζητήθηκε οικονομική μελέτη για το κόστος του εν λόγου επιδόματος .
Μια τέτοια επίσκεψη ήταν αναγκαία προκειμένου να μας γνωστοποιηθούν οι θέσεις της φυσικής ηγεσίας και ίσως με κάποια βαρύτητα περισσότερο με την παρουσία εκπροσώπου της τρικομματικής κυβέρνησης.                                                                              Έχουμε την πεποίθηση ότι οι όποιες επαφές μας θα φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα.
Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη και αποδείξαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε.                                         Δεν επαναπαυόμαστε ...συνεχίζουμε ...


                                                                         Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                              του Σωματείου

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                              

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                       ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
  κιν.  6948401282   &   *750942                                                                         κιν.  6947402626