Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σωμ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: Δημόσια διαβούλευση, προτάσεις και θέσεις μας - συμπληρωματική επιστολή