Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σωμ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: Δημόσια διαβούλευση, προτάσεις και θέσεις μας - συμπληρωματική επιστολή


Αξιότιμε Κύριε Βουλευτά,
Σύμφωνα με τις επιστολές οι οποίες σας απεστάλησαν, και θέλοντας να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, σας αποστέλλουμε και αυτή τη συμπληρωματική επιστολή που ενδεχόμενα θα σας βοηθήσει ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτό ότι αδικείται ο κλάδος μας κατά συρροή και επιβάλλεται η άμεση επέμβασή σας προκειμένου να ακουστούν οι φωνές απόγνωσής μας στους αρμόδιους αυτού του κράτους.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ωράρια εργασίας Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Ενώ οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί που επανδρώνουμε λόγου της φύσης της εργασίας μας, λειτουργούν σε 24ωρη βάση, εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καλύπτοντας μόνο την πρωινή και την απογευματινή βάρδια, χωρίς Κυριακές και αργίες και υπερωρίες όταν αυτές απαιτούνται. 
Έτσι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το υπάρχων προσωπικό, βάση των πραγματικών και ουσιαστικών αναγκών τους , αλλά βάση του προαναφερόμενου περιορισμένου ωραρίου που ισχύει μέχρι σήμερα.
Συνεπώς ζητάμε την πλήρη ενσωμάτωσή μας.
2. Καθηκοντολόγιο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. 
Ενώ τα καθήκοντα στο κομμάτι που αφορούν την δασοπυρόσβεση είναι πλήρες, σε αυτό που αφορά τα αστικά συμβάντα υπάρχει ο όρος « συνεπικουρούν » ο οποίος περιορίζει αυτά τα καθήκοντα σε βοηθητικά και όχι πλήρη, κι ενώ έχουμε εκπαιδευτεί επαρκώς κατά τη διάρκεια της σχολής από την οποία αποφοιτήσαμε και έχουμε προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό για να επεμβαίνουμε σε αυτά. Η χρόνια εμπειρία μας αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την πρόσληψή μας.
Έτσι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το υπάρχων προσωπικό, βάση των πραγματικών και ουσιαστικών αναγκών τους, αλλά βάση του προαναφερομένου καθηκοντολογίου που τις περιορίζει στο κομμάτι των αστικών συμβάντων.
3. Απορρόφηση των επιλαχόντων Συμβασιούχων Πυροσβεστών του διαγωνισμού βάση του Ν. 3938/2011 του άρθρου 15 παραγράφου 6 όπου ρητώς ορίζει ότι οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη.
Καταγραφή των οργανικών του θέσεων και κενών από το Αρχηγείο ώστε να μας γνωστοποιήσει τα κενά που δημιουργήθηκαν για το έτος που πέρασε, και βάση του ως άνω Νόμου όπως αυτός επίσης ορίζεται ότι ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μονίμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψη τους έτους.
Ως αφορά την εκπαίδευση των επιλαχόντων που προέρχονται από την κατηγορία Συμβασιούχων Πυροσβεστών, λόγου της χρόνιας εμπειρίας τους, αυτή θα γίνει στις κατά τόπους υπηρεσίες εργασίας τους, χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετα κονδύλια για την εκπαίδευση τους. Συνεπώς δε μιλάμε για λειτουργία των Πυροσβεστικών Ακαδημιών.
Όπως έγινε με την αρχική πρόσληψη των 3.400 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 
Οπότε με την απορρόφηση των επιτυχόντων για τα έτη 2013 – 2014 όπως ορίζει ο Ν. 3938/2011 (άρθρο 15 παρ. 6) αποφεύγεται το ενδεχόμενο της μη πρόσληψης τους,
4. Πρόσληψη των συναδέλφων Συμβασιούχων Πυροσβεστών μετά την λήξη της πενταετίας (2008 – 2012) στης 31/10/2012 και ανανέωση με νέα πενταετία (2013 – 2017) με 8μηνη εργασία βάση του Π.Δ 124/2003 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 121/2007 και με βασική προϋπόθεση να μην εξαιρεθεί κανένας από τους ήδη υπάρχοντες, καθώς διαθέτουν την πολυετή εμπειρία που απαιτείται 
5. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους οδηγούς ανοικτών φορτηγών και βαρέων οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, όχι σε συγκεκριμένα επαγγέλματα άλλα σε όλους τους οδηγούς που εντάσσονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο , και σύμφωνα με τις κατά καιρούς αποφάσεις του Αρείου Πάγου που ορίζουν πώς:  "Το επίδομα αυτό ...αφορά την πραγματική απασχόληση του εργαζομένου στη θέση που δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος, αδιαφορώντας αν αυτός έχει ή όχι την ειδικότητα ή ακόμα και αν δεν απασχολείται μόνιμα σε αυτή"
Το επίδομα αυτό χορηγούνταν μέχρι πρότινος και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αλλά και στους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, που είχαν την ειδικότητα οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και άνω και οδηγούν οχήματα άνω των 3,5 τόνων.
Επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί στη μισθοδοσία μας διότι δικαιωματικά μας ανήκει.
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το εν λόγο επίδομα κόπηκε και επιστρέφεται αναδρομικά από τους δικαιούχους που το λάμβαναν, με την αιτιολογία ότι το επάγγελμα του Πυροσβέστη δεν εντάσσεται στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 
Το παράδοξο όλης της υπόθεσης είναι ότι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες δεν εντασσόμαστε στο Ειδικό Μισθολόγιο του μονίμου προσωπικού με ασφάλιση δημοσίου, αλλά στο Ενιαίο Μισθολόγιο με ασφάλιση ΙΚΑ όπου και χορηγείτε.
6.Επίσης τα ένσημα των οδηγών που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών (κωδικός 106), τώρα εντασσόμαστε στα μικτά ένσημα (κωδικός 101).Οπότε οι κρατήσεις γίνονται βάση του κωδικού 106 και όχι 101.
Ευελπιστούμε στην άμεση τηλεφωνική επαφή μας, προκειμένου να δρομολογηθεί συνάντηση για περαιτέρω θέσεις και διευκρινίσεις.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας
Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ