Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Επιστολή προς τον Αρχηγό ΠΣ για την απορρόφηση επιπλέον 24 επιλαχόντων ΠΠΥ


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Όπως σας είπαμε και κατ’ ιδίαν πρόσφατα να μεριμνήσετε για την άμεση κάλυψη περίπου 24 κενών θέσεων και άμεση ένταξη των 24 Π.Π.Υ. στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται τώρα στους 131 Π.Π.Υ. και 31 Π.Π.Υ. ιδιωτών.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, σας έχουμε ενοχλήσει κατ’ επανάληψη, είναι άδικο να υπάρχουν κενές θέσεις Π.Π.Υ. και οι συνάδελφοί μας να είναι άνεργοι.
Απ’ όσο γνωρίζουμε, με μια μικρή παρέκκλιση, είναι:
=6 θέσεις από παραιτήσεις Π.Π.Υ.
=7 θέσεις από Δικαστικές Αποφάσεις που έχουν χάσει Π.Π.Υ.
=4 θέσεις από θανάτους Π.Π.Υ.
=2 θέσεις είναι στο Εθνικό Τυπογραφείο για διαγραφή.
=5 θέσεις δεν έχουν παρουσιαστεί ή δεν έχουν παρουσιαστεί στην εκπαίδευση των 131 και 31 Π.Π.Υ. ιδιωτών.
ΣΥΝΟΛΟ 24 θέσεις.
Σας ξαναθυμίζουμε ότι οι πιστώσεις είναι για 4.000 Π.Π.Υ. και υπάρχουν. Δεν γίνεται επιπλέον πρόσληψη.
Επίσης ότι προβλέπεται η λίστα των επιλαχόντων να ισχύει για 3 έτη.
Και τέλος αυτές οι θέσεις δεν εμπίπτουν στον περιορισμό της σχολής για 2013-2014 εφόσον μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην εκπαίδευση των 131 και 31 Π.Π.Υ. και ιδιώτες που η πρόσληψη έγινε το 2012.
Παρακαλούμε αξιότιμε κ. Αρχηγέ για άμεσες ενέργειές σας.