Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει το Επιτελικού Σχεδιασμού


Αυτή τη στιγμή συνεδριάσζει στο ΑΠΣ το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού. Μεταξύ των άλλων θεμάτων, θα εξεταστεί και η στάση του ΑΠΣ σχετικά με την αναμόρφωση του νόμου 3938.
Το Προεδρείο της ΠΟΣΠΥΔ ήδη μεταβαίνει στο ΑΠΣ. Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ