Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Νέα συνάντηση της ΠΟΣΠΥΔ με τη φυσική και πολιτική Ηγεσία του ΠΣ


Στις 04/12 πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση του Προέδρου της ΠΟΣΠΥΔ με τον Γ.Γ. του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη και τον Αρχηγό Π.Σ. κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:
 • Ανανέωση 5ετίας θα γίνει, δεν έχει ξεκαθαρίσει από το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους ο χρόνος και ο αριθμός, έχουν προταθεί 5 μήνες και 1.750 άτομα. Πιέζουμε την πολιτική και φυσική ηγεσία να προχωρήσει στην τροποποίηση του Π.Δ. 121/2007.
 • Για το θέμα του επιδόματος των 150 € δεν έχει αποσαφηνισθεί εάν τελικά προτίθεται το Γ.Λ.Κ. να καλύψει το ποσό ή όχι. Θα ενημερωθείτε σχετικά εκ νέου.
 • Μέχρι 10/12 θα γίνει η πληρωμή του μηνιαίου μισθού του Νοεμβρίου.
 • Μέχρι 29/12 θα γίνει η εξόφληση Π.Π.Υ. και συμβασιούχων των εκτός έδρας, νυχτερινών κ.λ.π. του έτους 2012.
 • Μετακινήσεις για εκπαίδευση με τις moto επί Χρυσοχοῒδη.
 • Μέχρι 10/01/2013 θα γίνει εξόφληση:
-Του μισθού Δεκεμβρίου.
-Τριετιών Π.Π.Υ. και συμβασιούχων.
-Δώρου Χριστουγέννων.

Τριετίες και δώρα λόγω του ότι γίνεται πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πενταετίας και την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών υπάρχουν προβλήματα.
 Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και σημαντικών αλλαγών, καλούμε:
 • Όλους τους συναδέλφους – μέλη μας,
 • Είτε μέλη Δ.Σ. της ΠΟΣΠΥΔ,
 • Είτε μέλη Δ.Σ. Σωματείων,
 • Είτε απλά μέλη, 


να αποστείλουν προτάσεις στο e-mail ή στο fax της ΠΟΣΠΥΔ μέχρι 15 Δεκεμβρίου ώστε να διαμορφωθεί και να συζητηθεί το αντίστοιχο πλαίσιο από το Δ.Σ. της ΠΟΣΠΥΔ για προτάσεις που αφορούν:
 1. Π.Δ. 121/07 για την ανανέωση πενταετίας κ.λ.π.
 2. Ν.3938/11 των Π.Π.Υ. για ωράρια, εκτός έδρας, ρεπό, καθηκοντολόγιο κ.λ.π.
 3. Π.Δ. 170/96 ώστε εκτός από τις μεταθέσεις να ενταχθούμε και στο πλαίσιο των μετακινήσεων και αποσπάσεων των Π.Π.Υ., εκπρόσωποι Π.Π.Υ. στις επιτροπές κ.λ.π.


Συνάδελφοι, ξυπνήστε, θα μας προσπεράσουν οι εξελίξεις, γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν τα θέματα που απασχολούν τους Π.Π.Υ. στο σύνολό τους!!!
 Το θέμα της WIND γίνεται προσπάθεια να το ξεκολλήσουμε.
 Το θέμα των 133 επιλαχόντων είναι σε εξέλιξη για ΦΕΚ.
 Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες και για νέες εξελίξεις.
 Για έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση επισκεφθείτε το site της ΠΟΣΠΥΔ www.pospid.gr.