Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Ανανέωση πενταετίας των συμβασιούχων και τροποποίηση του Π.Δ.121/2007


Αξιότιμε κ. Γενικέ, κ. Αρχηγέ,
 Στην χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΥΔ τονίστηκε η ανάγκη για άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 121/2007 ώστε να γίνει ανανέωση της πενταετίας για τους ήδη υπηρετούντες.
 Το όφελος της πολιτείας είναι πολλαπλό καθότι:

  • Οι συνάδελφοι είναι εκπαιδευμένοι,
  • Έμπειροι,
  • Γνώστες της περιοχής που εργάζονται, και 
  • Η πολιτεία έχει μεγάλο όφελος από τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που ήδη έχει το προσωπικό αυτό.

Παράλληλα μέσα από την ανανέωση της πενταετίας θα δοθεί η δυνατότητα σε βάθος χρόνου στους 900 περίπου επιλαχόντες από τους 1.750 να απορροφηθούν στους Π.Π.Υ.
 Παρακαλούμε για δικές σας άμεσες ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί η ανανέωση της πενταετίας για τους συμβασιούχους.
 Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας.