Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Ενημέρωση για ΠΠΥ


  • Εκδόθηκε σήμερα από το ΑΠΣ διαταγή για την χορήγηση περίπου 1500 κρανών αστικής πυρόσβεσης (Gallet F1) στους ΠΠΥ ειδικότητας μάχιμου.
  • Περίπου το 1/3 των ταυτοτήτων των ΠΠΥ της κατηγορίας εποχικών είναι έτοιμες και από Δευτέρα θα διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες για διαμοιρασμό.
ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ