Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Απάντηση του ΑΠΣ σε έγγραφα της ΠΟΣΠΥΔ


Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων της ΠΟΣΠΥΔ το ΑΠΣ αναφέρει τα εξής:

  • Σχετικά με τις άδειες των ΠΠΥ, αυτοί δικαιούνται όσα προβλέπονται στον ΚΕΥΠΣ. Για το 2012 δεν δικαιούνται κανονική άδεια. Οι άδειες υπολογίζονται σε ημέρες και όχι σε ώρες.
  • Σχετικά με την αναζήτηση των Ι και ποινικών των συμβασιούχων, αυτό προβλέπεται στο ΠΔ 124/2003 με βάση το οποίο έγινε η πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών.
  • Σχετικά με την πρόσληψη και των 1906 συμβασιούχων πυροσβετών για το 2012, το ΑΠΣ υποστηρίζει ότι αιτήθηκε την πρόσληψη από τις 20/2/2012 για να προλάβει τις εκλογές και να μην κολλήσει η διαδικασία
  • Σχετικά με την πρόσληψη των επιλαχόντων ΠΠΥ και τον διαγωνισμό για τους 725 μονίμνους, οι διαδικασίες είχαν σταματήσει λόγω εκλογών αλλα τώρα συνεχίζονται κανονικά.
ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ