Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Επιστολή προς πολιτική & φυσική ηγεσία για συμβασιούχους πυροσβέστες

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ,
Παρότι διαμαρτυρόμαστε εδώ και 5 μήνες ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη 1.906 συμβασιούχων πυροσβεστών, αυτό δεν έχει ακόμα συμβεί δεδομένου ότι πριν την πρόσληψη που πρέπει να γίνει στις 01/06 οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις όπως προβλέπει το Π.Δ. 124/2003.
Συνεπώς πρέπει μέχρι την Παρασκευή 25/05 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες περί υπογραφών στο Σ.Τ.Ε., Γ.Λ.Κ. και όπου χρειαστεί ώστε να υπογραφεί η διαταγή από το Α.Π.Σ. για ιατρικές εξετάσεις και πρόσληψη των συναδέλφων μετά.
Σας εφιστούμε την προσοχή:
Α) Στο ότι η πρόσληψη πρέπει να αφορά και τους 1.906 συμβασιούχους πυροσβέστες.
Β) Να γίνει στις 01/06/2012.
Γ) Να έχει διάρκεια 6 μήνες Χ 25 ένσημα=150 ένσημα ώστε οι συνάδελφοι με 150 ένσημα να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας (ΟΑΕΔ) καθότι με ένα ένσημο λιγότερο δεν γίνεται η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.
Η ΠΟΣΠΥΔ έχει αποφασίσει, σε περίπτωση μη υλοποίησης της πρόσληψης των συναδέλφων, να προχωρήσει άμεσα σε κινητοποιήσεις ξεκινώντας την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας άμεσες ενέργειες και ενημέρωσή μας ώστε να μην μείνουν οι συνάδελφοί μας χωρίς εργασία που βρίσκονται σε ανεργία και σε εξαιρετικά δεινή θέση.

ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ