Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Προς: Αξιότιμο κ. Στεφ. Σπανέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ - Τ.Κ. 19100 - ΤΗΛ. – FAX.: 22960 29144
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. – www.pospid.gr - e-mail: pospid@gmail.com

Αριθμ. Πρωτ.: 156 Μέγαρα: 17/06/2013
Προς:
Αξιότιμο κ. Στεφ. Σπανέα
Κοιν.:
1) Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Νικόλαο Δένδια
2) Αξιότιμο Γ.Γ. ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη
3) Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο

Αξιότιμε κ. Σπανέα,
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τους Π.Π.Υ. τα παρακάτω.
1) Το χρονοεπίδομα για το έτος 2012 και αν όχι, πότε θα δοθεί;
2) Πότε θα δοθούν τα εκτός έδρας Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2012;
3) Ποιες οι ενέργειες του Α.Π.Σ. για την χορήγηση των 150 € στους Π.Π.Υ.;
4) Τι θα κάνετε με τις αργίες του 2013 που δεν έχουν υπολογιστεί στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και τις έχουν εργαστεί;
5) Δεν έχουμε λάβει απάντηση σχετικά με την εισαγγελική εντολή για θέματα που μας αφορούν.
6) Προτίθεστε να εφαρμόσετε το Άρθρο 23, παράγρ. 5 του Κ.Ε.Υ.ΠΣ. για τους Π.Π.Υ.;
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας.

Με τιμή
για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας