Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ : «Υγειονομική εξέταση Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ - Τ.Κ. 19100 - ΤΗΛ. – FAX.: 22960 29144
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. – www.pospid.gr - e-mail: pospid@gmail.com

Αριθμ. Πρωτ.: 135 Μέγαρα: 27/05/2013
Προς:
1) Συμβασιούχους Πυροσβέστες
2)Πίνακες ανακοινώσεων
3) Όλα τα Σωματεία μέλη

Κατόπιν επικοινωνίας με το Α.Π.Σ. όσοι συναδελφοι επιθυμούν να περάσουν άμεσα από τις ιατρικές εξετασείς εντός της εβδομάδας ώστε να προσληφθουν αμέσως όταν τους ζητηθεί να ακολουθήσουν της παρακάτω διαδικασίες
ΘΕΜΑ : «Υγειονομική εξέταση Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».
Σε όσους από τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, έγινε λύση σύμβασης εργασίας το έτος 2012 και προκειμένου να εξακριβωθεί, η πιστοποίηση της καλής κατάστασης της υγείας τους, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα ή βεβαίωση από Κρατικό Νοσοκομείο, και όπου αυτό δεν λειτουργεί, βεβαίωση Κέντρου Υγείας.
Επίσης, θα πρέπει να έχουν και ψυχική υγεία σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών και θα πρέπει επιπρόσθετος να προσκομίσουν βεβαίωση από ψυχίατρο (από Κρατικό Νοσοκομείο) σύμφωνα με την οποία θα εξακριβώνονται οι ψυχικές τους ικανότητες, ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.
Τέλος μπορούν να υποβληθούν στις ανωτέρω διαδικασίες όσοι Π.Π.Υ., (εποχικοί πυροσβέστες) διεγράφησαν για σωματική ικανότητα από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Με τιμή
για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας