Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

«Διασπαστές 100/18.04.2013»


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1 – ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.- FAX: 22960 29144 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
(ΑΡ.ΚΑΤ..ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2454/5460/2003)
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 50 ΜΕΓΑΡΑ: 15/ 05/2013
ΠΡΟΣ:
Πίνακες ανακοινώσεων
Π.Υ.
Κοινοποίηση:
1) Αρμόδια Τμήματα
Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ.
2) Αρμόδια Τμήματα Α.Π.Σ.
3) Σωματεία μέλη ΠΟΠΥΣΥΠ

«Διασπαστές 100/18.04.2013»
Γράφετε: «Το Α.Π.Σ. αναφέρει ξεκάθαρα «στους οδηγούς Π.Π.Υ. και συμβασιούχους».
Πάλι τα ίδια συνάδελφοι ; Στηρίζετε εμπράκτως ή όχι.
Ξεκάθαρα να το ξέρουμε όλοι, όχι μισόλογα που κουράζουν τον κόσμο. Πάρτε ξεκάθαρες θέσεις επιτέλους.
Να το πάρουν όλοι το 150άρι ή όχι;
Και γιατί παραπονιέστε για την κριτική των ενεργειών σας ?
Εως τώρα τα ίδια κάνατε και κάνετε με διαφόρους ανεξάρτητους και μεμονωμένους φίλους και φίλες σας .
Τώρα είναι ενοχλητικό γιατί γίνετε σε εσάς άλλα έπρεπε να γνωρίζατε το « ότι κάνεις – πάθεις ».

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ