Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Ενημέρωση σχετικά με τον ακριβή αριθμό των ΠΠΥ


Μετά από ερωτήματα συναδέλφων, τα πράγματα έχουν ως εξής:
-4.418 είναι τα άτομα που έχουν κάνει χαρτιά στον διαγωνισμό.
-3.516 έχουν απορροφηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή.
-5 Π.Π.Υ. ιδιώτες κατηγορίας ΓΕΛ έχουν παραιτηθεί.
-2 Π.Π.Υ. ιδιώτες κατηγορίας ΤΕΛ έχουν παραιτηθεί.
-8 Π.Π.Υ. παραιτήθηκαν.
-4 Π.Π.Υ. απεβίωσαν,
-και 4 που δεν παρουσιάστηκαν τωρινή εκπαίδευση των 131 + 31 Π.Π.Υ.
Εκτιμούνται και άλλα κενά από διάφορες εκκρεμότητες.

ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ