Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Κατάθεση προτάσεων στην δημόσια διαβούλευση

Καλούνται τα Σωματεία αλλά και οι συνάδελφοι μεμονομένα, να στηρίξουν στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την αναδιάρθρωση του ΠΣ τις προτάσεις της ΠΟΣΠΥΔ όπως αυτές φαίνονται εδώ.