Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση μελών απο την ΠΟΣΠΥΔ- 5/1/2013


Συνάδελφοι,

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Την εβδομάδα που πέρασε πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ. κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο και τον Υπαρχηγό Π.Σ. κ. Βασ. Παπαγεωργίου και επικοινωνία με τον Γ.Γ. ΠΡΟ.ΠΟ. αξιότιμο κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη.
Συζητήθηκαν:

  • Οι τροποποιήσεις και τροπολογίες,
  • Τον Ν.3511 περί αναδιάρθρωσης του Π.Σ.
  • Ν.3938/11, Π.Δ. 121/07 περί ανανέωση 5ετίας, Π.Δ. 170/96 περί μεταθέσεων, οι τριετίες, το επίδομα των 150 € κ.λ.π.

Για τους παραπάνω λόγους και για τρέχοντα προβλήματα η ΠΟΣΠΥΔ καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση την Τετάρτη 09/01/2013 και ώρα 10:00 το πρωί στο Ε.Κ. Αθηνών.
Τα εκτός έδρας, νυχτερινά, υπερωρίες μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012 έχουν χορηγηθεί στους δικαιούχους.
Τα εκτός έδρας, νυχτερινά, υπερωρίες παλαιότερων ετών των συναδέλφων από τις περιοχές Ν. Ιωαννίνων και Ν. Αρκαδίας τους έχουν χορηγηθεί.
Όσοι έχουν υποβάλει σωστά δικαιολογητικά έχουν πληρωθεί και τις οφειλές με τις μετακινήσεις των moto απ’ ότι μας ενημέρωσαν από το αντίστοιχο τμήμα του Α.Π.Σ.
Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν νεότερες εξελίξεις και ενημέρωση σας.