Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Επιστολή προς Αρχηγό ΠΣ για το επίδομα των 150€


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Στα πλαίσια της επαναχορήγησης του επιδόματος των 150 €, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιο είναι το συνολικό κόστος της χορήγησης του επιδόματος:
Α) Στους οδηγούς Π.Π.Υ. και
Β) Σε όλους τους Π.Π.Υ.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.