Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ενημέρωση για συνάντηση με τον Αρχηγό ΠΣ


Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αρχηγό Π.Σ. κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο όπου και συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΠΟΣΠΥΔ για την τροποποίηση του Ν.3938/11.
Οι κυριότερες από αυτές ήταν:

Εξομοίωση με το μόνιμο προσωπικό σε όλα όσα απορρέουν, δηλ.:

  • Ωράρια σε 24ωρα και αποδοχές.
  • Άδειες ότι προβλέπεται και για το μόνιμο προσωπικό.
  • Καθηκοντολόγιο ομοίως.
  • Ασφαλιστικές εισφορές και ταμείο.
  • Συνταξιοδοτικό κ.λ.π.
Τέλος προτάθηκε να προχωρήσει άμεσα το Π.Σ. σε ενσωμάτωση των Π.Π.Υ. μέσα στο 2013 και όχι με την παρέλευση της πενταετίας.
Μετά τις πρώτες συνεδριάσεις και το πλαίσιο που θα οριστεί από την επιτροπή θα υπάρξουν και νέες ποιο εξειδικευμένες προτάσεις.
Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Α.Π.Σ. προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα των μηνιαίων ωρών εργασίας καθότι καταγγέλονται υπερβάσεις Διοικητών οι οποίες απασχολούν Π.Π.Υ. τις αργίες χωρίς να υπάρχουν πιστώσεις και κάποιοι άλλοι πιέζουν Π.Π.Υ. να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις περί εργασίας.
Καταγγέλλουμε τις πρακτικές αυτές, είναι εξ ολοκλήρου παράνομες και θα μας βρουν αντίθετους απ’ όπου και αν προέρχονται και όποια συμφέροντα εξυπηρετούν.