Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Ενημέρωση μελών απο την ΠΟΣΠΥΔ- 3/11/2012


Συνάδελφοι καλό μήνα.
Μετά από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχηγό του Π.Σ. κ. Παναγιώτη Μπονάτσο, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει και τα θέματα που έχουν σχέση με τις μεταθέσεις των Π.Π.Υ. που έχουν πραγματικά ανάγκη και εμπίπτουν στις διατάξεις, δεδομένου ότι το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
Ομοίως θα εξεταστούν και οι Δ.Υ που έχουν υποβάλει για μετακινήσεις- αποσπάσεις οι συναδέλφοι των πεζοπόρων σε κοντινότερες περιοχές διαμονής των Π.Π.Υ. και ιδιωτών, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη νομιμοποίηση των παραπάνω ενεργειών. Αυτό έχει ζητηθεί παλαιότερα και εγγράφως από την ΠΟΣΠΥΔ.
Εμμένουμε στις διαδικασίες ορθών και δικαιότερων επιλογών, θεσπισμένα νομοθετικά ώστε να αρθούν αδικίες που δεν καλύπτονται με πρόσκαιρες λύσεις.
Δεδομένης της σεναριοδιαδοχολογίας τον τελευταίο καιρό για την αλλαγή της φυσικής ηγεσίας, προς το παρόν, απ’ ότι εκτιμούμε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.