Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Συνδικαλιστική Εκπροσώπηση Πυρ/στών Πενταετου Υποχρέωσης

Με το παρακάτω έγγραφο ερευνάται από το ΑΠΣ κατά πόσον είναι νόμιμη η συνδικαλιστική εκπροσώπηση Πυρ/στών Πενταετούς Υποχρέωσης από τη νεοσυσταθείσα διασπαστική κίνηση: