Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Απάντηση της ΠΟΣΠΥΔ σε έγγραφο της ΕΑΚΠ

Κύριοι,

 Με την από 12-09-2012 επιστολή σας κοινοποιούμενη σ’ όλους τους εργαζομένους του Π.Σ καθώς και σ’ όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις τους Π.Σ. καλούσατε τόσο τους συμβασιούχους όσο και τους πενταετούς θητείας πυροσβέστες να εγγραφούν στα σωματεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Δηλαδή:

  • Καλείτε τους συναδέλφους μας να εγγραφούν στα σωματεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ κατά παράβαση της απόφασης του Δ.Σ. της ίδιας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., το οποίο στις 26-7-2012 αποφάσισε να μην εγγράψει ως μέλη της πενταετούς θητείας και συμβασιούχους πυροσβέστες. Κατά τρόπο, δηλαδή, προδήλως παράνομο και αντικαταστατικό μια ισχνή μειοψηφία της τάξεως μονοψήφιου ποσοστού παροτρύνει συναδέλφους να προσχωρήσουν στην Ομοσπονδία σας που με τον πλέον επίσημο τρόπο έχει αποφανθεί ότι είναι εναντίον τους. 
  • Καλείτε επίσης τους συναδέλφους μας να εγγραφούν στα σωματεία μιας Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), η οποία ήταν αποδεδειγμένα κατά του θεσμού των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, καθώς στο συνέδριό της είχε αποφασίσει να ζητήσει από την Πολιτεία την απαλοιφή του άρθρου 15 από το Ν. 3938/2011 !! 
  • Καλείτε τους συναδέλφους μας να εγγραφούν σε σωματειακές ενώσεις και μετέπειτα να ενταχθούν στο άρμα κομμάτων και παρατάξεων, ξεχνώντας ότι οτιδήποτε έχουμε κατορθώσει έως και σήμερα ως ΠΟΣΠΥΔ (και είναι πολλά αυτά που έχουμε πετύχει) το έχουμε καταφέρει γιατί ποτέ δεν προσκολληθήκαμε σε κόμματα και μοναδικός γνώμονας των κινήσεων μας ήταν και παραμένει το εργασιακό συμφέρον των συμβασιούχων- πενταετούς θητείας πυροσβεστών.
  • Καλείτε σήμερα τους συμβασιούχους πυροσβέστες να εγγραφούν στα σωματεία σας. Τόσα χρόνια γιατί δεν πράττατε κάτι αντίστοιχο; Τι άλλαξε ξαφνικά και μας αγαπήσατε;
  • Καλείτε τους συναδέλφους μας να εγγραφούν σε μια Ομοσπονδία όπου θα αποτελούν την ισχνή μειοψηφία, καθώς η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. απαριθμεί 8.000 περίπου μονίμους πυροσβέστες. Πώς λοιπόν θα διαφυλαχθούν και θα προασπιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας εντασσόμενοι σε Ομοσπονδία που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν επιθυμεί να προάγει τα συμφέροντα μας, δεδομένου ότι υπάρχει διαφορετικό διαπραγματευτικό πλαίσιο; Συμφωνεί η Ομοσπονδία στην οποία υπάγεστε να ισχύσει και για εμάς ό,τι ισχύει για το μόνιμο προσωπικό (καθήκοντα, ωράρια, αποδοχές, εκτός έδρας κλπ), γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Πείστε λοιπόν πρώτα το Δ.Σ. και το Συνέδριο της Ομοσπονδίας σας για κοινό διαπραγματευτικό πλαίσιο και στη συνέχεια να έρθετε να μας καλείτε για ένταξη. Να είστε δε βέβαιοι πάντως ότι η ΠΟΣΠΥΔ θα επιτύχει με κατάλληλες ενέργειες και κινήσεις τόσο την πλήρη ένταξη των π.π.υ στο μόνιμο προσωπικό όσο και τη βελτίωση των όρων εργασίας των συμβασιούχων πυροσβεστών.


Κύριοι,
 H ΠΟΣΠΥΔ στα 8 χρόνια δράσης της έχει να επιδείξει σημαντικό και αξιομνημόνευτο έργο. Αύξηση χρόνου εργασίας συμβασιούχων πυροσβεστών, Ν. 3938/2011 για τους πενταετούς θητείας πυροσβέστες, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 50 και πλέον συλλαλητήρια, καταλήψεις, εξώδικα, μηνύσεις κλπ. Σεβόμενη δε τα σωματεία των μονίμων ουδέποτε ενέγραψε στους κόλπους της μονίμους πυροσβέστες, καίτοι υπάρχει καταστατική πρόβλεψη ως προς τούτο.
 Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να ανακαλέστε το περιεχόμενο του από 12-09-2012 εγγράφου σας καθώς και την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής στις πρωτοβάθμιες ενώσεις. Άραγε έχετε ενημερώσει τις ενώσεις για τις δικαστικές περιπέτειες στις οποίες θα εμπλακούν σε περίπτωση εγγραφής στους κόλπους τους συμβασιούχων και πενταετούς θητείας πυροσβεστών;
 Σας καλούμε συνεπώς να απέχετε από κάθε πράξη παρότρυνσης εγγραφής και ένταξης συμβασιούχων και πενταετούς θητείας πυροσβεστών στα σωματεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., επιφυλασσόμενοι σε αντίθετη περίπτωση για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειάς μας σύμφωνα άλλωστε με τις διατάξεις του άρθρου 25 Συντάγματος και των άρθρων 14 και 30 του Ν. 1264/1982.