Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Την επόμενη Τρίτη η έναρξη της εκπαίδευσης των επιλαχόντων ΠΠΥ

Οι επιλαχόντες ΠΠΥ αναμένεται να παρουσιαστούν για εκπαίδευση την ερχόμενη Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ