Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Διαταγή πρόσληψης επιλαχόντων ΠΠΥ

Εκδόθηκε από το ΑΠΣ η διαταγή πρόσληψης των επιλαχόντων ΠΠΥ κατηγοριών εποχικών και ιδιωτών.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ (pdf)
ΙΔΙΩΤΕΣ (pdf)