Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
 Παρακαλούμε να μεριμνήσετε και να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια ώστε να χορηγηθούν οι συνάδελφοι το Δώρο Χριστουγέννων που προβλέπεται και από τη νομοθεσία πριν τα Χριστούγεννα.
 Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.