Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Αναίτια διακοπή του επιδόματος των 150 € των Π.Π.Υ. και συμβασιούχων


Προς:
 Αξιότιμο Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών
 κ. Σταϊκούρα
 Κοιν.:
 1) Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
 κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο
 2) Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
 κ. Νικόλαο Δένδια
 3) Αξιότιμο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
 κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 Σε συνέχεια της συνάντησης μας που είχαμε για την αναίτια περικοπή του επιδόματος της ανθυγιεινής εργασίας μόνο στην κατηγορία των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων των Π.Π.Υ. και συμβασιούχων όπως σας έχουμε επισυνάψει και σε αντίστοιχη επιστολή τμήματος του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.
 Σας ερωτούμε, το Υπουργείο σας προτίθεται να επαναχορηγήσει το εν λόγω επίδομα, που έκοψε αναίτια, στους συμβασιούχους και πενταετείς πυροσβέστες και ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 € ετησίως;
 Σας υπενθυμίζουμε κ. Υπουργέ ότι το επίδομα αυτό δίνεται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα πλην των συμβασιούχων και πενταετών πυροσβεστών. Προτίθεστε αξιότιμε κ. Υπουργέ να εκδώσετε Κ.Υ.Α. και να αποκαταστήσετε την αδικία, όπως κάνατε και με τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού;