Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Έφυγε από το ΓΛΚ η πρόσληψη των συμβασιούχων

Προ πεντάλεπτου και παρουσία του Προέδρου της ΠΟΣΠΥΔ "'εφυγε" από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπογεγραμμένος ο φάκελλος για την πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβοστών και προωθήθηκε στο ΑΠΣ. Μένει τώρα μόνο η έγκριση του ΣτΕ.

ΠΗΓΗ:ΠΟΣΠΥΔ